Meer links

Vogelbescherming Nederland

De organisatie die zich landelijk, via projecten, voorlichting en acties, inzet voor de bescherming van vogels. 

STONE

Steenuilenoverleg Nederland is de organisatie die zich op landelijk niveau inzet voor de bescherming van en onderzoek naar steenuilen.

Kerkuilenwerkgroep Nederland

Deze stichting houdt zich bezig met de bescherming van kerkuilen in Nederland.

Oehoewerkgroep Nederland

De oehoewerkgroep doet onderzoek naar oehoe’s in Nederland en de bescherming ervan.

Werkgroep Roofvogels Nederland

Deze organisatie zet zich, door middel van onderzoek, voorlichting en registratie, in tegen het illegaal doden van roofvogels en uilen.

Werkgroep Bijeneters Nederland

De werkgroep houdt zich bezig met het bijhouden van ontwikkelingen van bijeneters in Nederland en het nemen van maatregelen ten gunste ervan.

Gierzwaluwbescherming Nederland

Vereniging die middels voorlichting bijdraagt aan de bescherming van gierzwaluwen.

Zwaluwen

Website met praktische informatie over de leefwijze en mogelijkheden tot bescherming van alle in Nederland voorkomende zwaluwen.

GRIEL

De website waarop ringnummers van gevonden (dode en levende) vogels gemeld kunnen worden.

Beleef de Lente

Camera’s in of bij nesten laten live zien wat er in het broedseizoen bij allerlei soorten vogels gebeurt.

Natuurkalender

Op de website zijn allerlei wetenswaardigheden over de natuur (o.a. fenologie) te vinden.